Jdi na obsah Jdi na menu
 


Činnost o.s.Sarkander Zlín, ROK 2004

29. 3. 2008
Hodnocení činnosti o.s.Sarkander Zlín za rok 2004

V našem děkanátu funguje několik společenství mládeže. Do společných děkanátních akcí se zapojuje mládež farností Otrokovice, Mysločovice (Míškovice, Machová), Napajedla, Spytihněv, Zlín, Březnice. V ostatních však také většinou funguje alespoň schola a scházejí se ministranti.

 Farnost Otrokovice má společenství mládeže několik. Celoroční činnost je zde bohatá, každý týden se schází několik skupinek, dvě scholy, skupinky ministrantské. Činnost je dotována hlavně turistickým oddílem mládeže, proto farnost Otrokovice využívá prostředků občanského sdružení Sarkander jen částečně. Zvláště pro scholy (30 členů) a pro tzv.spolčo (20 členů) - na krátké výlety, akce pro malé děti, Silvestr, křížové cesty. Mládež se aktivně podílí na životě farnosti.

 Ve farnosti Mysločovice, kde se práce s dětmi a mládeží stále zlepšuje a rozhojňuje díky velmi obětavým mladým lidem, se schází dvě scholy (25 členů) a skupinka ministrantů 10 členů). Během roku pořádají několik výletů, akce pro děti, pravidelně se scházejí každý týden. Aktivně se zapojují do akcí děkanátních, kde jsou vždy obohacením pro ostatní.

 Také farnost Napajedla se probouzí k aktivní činnosti. Již rok fungují pravidelné schůzky ministrantů (15 členů) , nadále se schází také skupinka děvčat a schola (15 členů). Napajedelská mládež pořádá každoročně společný Silvestr, letní tábor, výlety, živý betlém pro město, schází se k nácviku divadelních představení.

 Farnost Zlín má taktéž skupinek několik. Schází se 3 scholy (cca 35 členů), ministranti (cca 50), společenství vysokoškoláků (20), děti v prostorách „Katakomb“ v klášterní budově (20-30). Schůzky jsou pravidelné, jednou týdně. Také zlínská mládež pořádá výlety, duchovní obnovy, zapojuje se do děkanátních akcí.

Ve farnostech Spytihněv a Březnice není činnost tak hojná, ale pravidelně se zde schází scholy a ministranti.Děkanátní setkání mládeže v sobotu před květnou nedělí
3.4. 2004
salesiánské středisko mládeže na Jižních svazích ve Zlíně

CÍL AKCE: - sejít se a více se poznat s mládeží ostatních farností děkanátu Zlín

  - společně se zamyslet nad poselstvím papeže vydaném k tomuto dni

NÁPLŇ AKCE: Děkanátní setkání mládeže zlínského děkanátu proběhlo v sobotu 3.dubna 2004 v salesiánském středisku mládeže ve Zlíně. Zástupci jednotlivých farností našeho děkanátu se akce zúčastnili v hojném počtu a také se podíleli na přípravě programu. Setkání bylo zahájeno mší svatou, kterou sloužil kaplan pro mládež P.Jiří Změlík spolu s dvěma salesiány, našimi hostiteli. Při mši svaté se jeden z nich, P.Petr Kopřiva, zamýšlel nad poselstvím papeže vydaném speciálně k tomuto dni, světovému dni mládeže. V začátku setkání nás také pozdravil P.Ivan Fišar z diecézního centra života mládeže se svými spolupracovníky. Po mši svaté jsme prožili hudebně ztvárněnou křížovou cestu, kterou si připravila mládež z Mysločovic. Pěkné počasí nám ten den přálo, takže po duchovním programu nic nebránilo kreativnímu a sportovnímu vyžití. Účastníci se mohli podle svého zájmu rozejít do několika nabízených skupinek. Velký ohlas měla výtvarná dílna, blížící se Velikonoce inspirovaly nejedno zdařilé dílko. Bylo možno vyzkoušet si nové neobvyklé techniky výroby přáníček apod. Pozadu nezůstala ani sportovní skupinka s nabídkou veselých pohybových her. Pro ty, kteří dali přednost klidnému prožití času skupinek, bylo k dispozici sdílení zkušeností s vedoucími dětí a mládeže o jejich práci. Nakonec jsme se opět všichni sešli v sále budovy a vyslechli povídání P.Kopřivy o fungování nového salesiánského střediska mládeže spojené s prohlídkou celého areálu. 


Děkanátní volejbalový turnaj
13.3. 2004
základní škola Otrokovice Trávníky

CÍL AKCE: tradiční volejbalový turnaj mezi družstvy mládeže farností zlínského děkanátu

NÁPLŇ AKCE: Tradiční volejbalové klání o pohár svatého Bartoloměje se uskutečnilo v tělocvičně základní školy Otrokovice Trávníky v sobotu 13. března 2004. Sjelo se celkem 10 družstev z následujících farností zlínského děkanátu: Spytihněv, Mysločovice, Míškovice, Napajedla, Otrokovice. Z některých farností dokonce soupeřila družstva dvě. Také jsme, jako každoročně, přivítali naše hosty z Vyškova. Zápolení se neslo v přátelském duchu. Na začátku turnaje předvedla jednotlivá družstva své bojové pokřiky a tak potvrdila své odhodlání zvítězit. Podařilo se to však jen jednomu, týmu z Vyškova, který hrál velmi profesionálně. Za odměnu si odvezli putovní pohár svatého Bartoloměje a sladkou odměnu. Všichni účastníci odcházeli z akce ještě více povzbuzeni trénovat a už při odjezdu se těšili na další setkání.


Štítary 2004
27.- 31. 10. 2004
vesnice Štítary na jižní Moravě a okolí

CÍL AKCE: zážitková pedagogika, větší semknutí spolča, navázání nových přátelství

NÁPLŇ AKCE:

- celodenní pěší výlet na hrad Hardeg v Rakousku

- celodenní historická hra ve Znojmě

- návštěva znojemského kláštera v Louce, slavení mše svaté v kryptě kostela, prohlídka

- beseda s knězem z komunity Fatym o její spiritualitě, o evangelizaci a životě v pohraničí

- celodenní výlet do Vranova nad Dyjí, návštěva fary a kostela, pěší túra kolem Vranovské přehrady, návštěva zámku

- brigáda na místní faře

Akce měla mezi účastníky velký ohlas, všichni si odvezli spoustu zážitků, někteří navázali nová přátelství. Většina zúčastněných zpívá v mládežnické schole, takže měli všichni možnost poznat ty druhé i z jiné stránky a v jiných situacích, mnohdy velmi náročných. Velmi se povedla historická hra ve Znojmě. Společná mše svatá v kryptě kostela v Louce ve všech zanechala nezapomenutelné zážitky.


Děkanátní setkání schol
 27. 11. 2004
kulturní dům Spytihněv

CÍL AKCE: hodnocení činnosti schol zlínského děkanátu, zábavný program pro jejich členy, přehlídka zpěvu jednotlivých schol

NÁPLŇ AKCE: Mládež děkanátu Zlín každoročně pořádá setkání schol farností tohoto děkanátu. Je to akce velmi oblíbená a asi nejhojněji navštěvovaná. Jejím cílem je zhodnotit činnost mládežnických schol, v činnosti se vzájemně povzbudit, předat si zkušenosti, inspirovat se od druhých, poslechnout si písně v podání jednotlivých schol, nabídnout dětem, mládeži a vedoucím schol možnost předvést i jinde nežli u nich ve farnosti jejich snahu, to co během uplynulého roku dokázali a na čem pracovali. Akce má také za cíl trochu je za jejich celoroční snahu obohacovat liturgii ve farnostech odměnit. Proto je připraven i zábavný program, občerstvení a drobné sladké odměny pro děti. Součástí programu tak bývají různé hry, společné učení-se nové písničky apod. Akce je vždy nesena ve velmi příjemné a přátelské atmosféře. Mladí mají možnost více se mezi sebou poznat a najít si nové kamarády. Nejednou tak už vznikla spolupráce společenství jednotlivých farností. Setkání schol bývá vždy zakončeno mší svatou, na jejímž průběhu se podílejí všechny scholy společně.

Letošní setkání proběhlo ve Spytihněvi 27. listopadu 2004. Organizátorům se bohužel příliš nepodařila propagace akce, takže bylo letos velmi málo účastníků. Přesto akce proběhla podle plánu a dobrá nálada nakonec zavládla. Poučili jsme se z nezdaru a již nyní plánujeme setkání příštího roku.